Bảng giá xe SUZUKI REVO 110 mới nhất tháng 06/2024

Phiên bản tiêu chuẩn

Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT)

GIÁ XE MÁY TẠM TÍNH
Khu vực
Giá xe:
17.690.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
884.500 VNĐ
Phí biển số:
2.000.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
20.640.500 VNĐ
Giá xe:
17.690.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
884.500 VNĐ
Phí biển số:
2.000.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
20.640.500 VNĐ
Giá xe:
17.690.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
884.500 VNĐ
Phí biển số:
400.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
19.040.500 VNĐ

*Tham khảo: Cách tính giá xe lăng bánh

Giá: 17.690.000VNĐ