Bảng giá xe SUZUKI BURGMAN STREET 125 mới nhất tháng 05/2024

Phiên bản tiêu chuẩn

Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT)

GIÁ XE MÁY TẠM TÍNH
Khu vực
Giá xe:
49.500.001 VNĐ
Thuế trước bạ:
2.475.000 VNĐ
Phí biển số:
4.000.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.001 VNĐ
Tổng cộng:
56.041.002 VNĐ
Giá xe:
49.500.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
2.475.000 VNĐ
Phí biển số:
4.000.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
56.041.000 VNĐ
Giá xe:
49.500.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
2.475.000 VNĐ
Phí biển số:
800.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
52.841.000 VNĐ

*Tham khảo: Cách tính giá xe lăng bánh

Giá: 49.500.000VNĐ