Bảng giá xe Suzuki V-STROM 1050 mới nhất tháng 07/2024

Phiên bản tiêu chuẩn

Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT)

GIÁ XE MÁY TẠM TÍNH
Khu vực
Giá xe:
419.000.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
20.950.000 VNĐ
Phí biển số:
4.000.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
444.016.000 VNĐ
Giá xe:
419.000.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
20.950.000 VNĐ
Phí biển số:
4.000.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
444.016.000 VNĐ
Giá xe:
419.000.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
20.950.000 VNĐ
Phí biển số:
800.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
440.816.000 VNĐ

*Tham khảo: Cách tính giá xe lăng bánh

Giá: 419.000.000VNĐ