Bảng giá xe SUZUKI ADDRESS 110 mới nhất tháng 06/2024

Phiên bản tiêu chuẩn

Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT)

GIÁ XE MÁY TẠM TÍNH
Khu vực
Giá xe:
28.290.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
1.414.500 VNĐ
Phí biển số:
2.000.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
31.770.500 VNĐ
Giá xe:
28.290.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
1.414.500 VNĐ
Phí biển số:
2.000.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
31.770.500 VNĐ
Giá xe:
28.290.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
1.414.500 VNĐ
Phí biển số:
400.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
30.170.500 VNĐ

*Tham khảo: Cách tính giá xe lăng bánh

Giá: 28.290.000VNĐ