Bảng giá xe SUZUKI RAIDER 2023 mới nhất tháng 05/2024

Phiên bản tiêu chuẩn

Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT)

GIÁ XE MÁY TẠM TÍNH
Khu vực
Giá xe:
49.990.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
2.499.500 VNĐ
Phí biển số:
4.000.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
56.555.500 VNĐ
Giá xe:
49.990.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
2.499.500 VNĐ
Phí biển số:
4.000.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
56.555.500 VNĐ
Giá xe:
49.990.000 VNĐ
Thuế trước bạ:
2.499.500 VNĐ
Phí biển số:
800.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự:
66.000 VNĐ
Tổng cộng:
53.355.500 VNĐ

*Tham khảo: Cách tính giá xe lăng bánh

Giá: 49.990.000VNĐ